Bezdomność jako sytuacja kryzysowa

szkol 1

BEZDOMNOŚĆ JAKO SYTUACJA KRYZYSOWA. PODSTAWY PRACY INTERWENCYJNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

Szkolenie pozwala na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie psychologii kryzysu oraz uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z organizacją i udzielaniem pomocy osobom dotkniętym lub zagrożonym bezdomnością. Część praktyczna szkolenia obejmuje przede wszystkim podstawy diagnozy uzależnienia, zastosowanie konkretnych procedur postępowania i komunikację z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością: pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i sądowych, asystentów rodziny, ratowników medycznych, policjantów, lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Bezdomność jako sytuacja kryzysowa
2. Kryzys bezdomności w kontekście zaburzeń relacji społecznych
3. Uzależnienia w kontekście psychologii emocji. Kryzys bezdomności a uzależnienia
4. Podstawy diagnostyki uzależnień
5. Interwencja kryzysowa w przypadku osoby dotkniętej / zagrożonej bezdomnością
6. Bezdomność i co dalej? Organizacja pomocy medycznej i socjalnej
7. Bezdomność i co dalej? Wsparcie społeczne i instytucjonalne
8. Podstawy pracy terapeutycznej z osobą dotkniętą bezdomnością
9. Streetworking jako metoda pracy z osobami dotkniętymi bezdomnością
10. Psychologiczne BHP osoby udzielającej pomocy

Termin szkolenia: zostanie ustalony w najbliższym czasie. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie projektu Medycy na Ulicy.