Przemoc seksualna wobec mężczyzn

man 2.jpg

Przemoc seksualna wobec mężczyzn jest zjawiskiem praktycznie nieobecnym w dyskursie publicznym w naszym kraju. Publikacje poświęcone problematyce nadużyć seksualnych skupiają się na kobietach jako doświadczających tej formy przemocy, podczas gdy wyniki badań wskazują, iż mężczyźni stanowią od 4 do 14 procent wszystkich ofiar gwałtów (Riggs, Houry, Long, Markovchick i Feldhaus, 2000; Grossin, Sibille, Lorin de la Grandmaison, Banasr, Brion i Durigon, 2003). Wyniki różnią się w zależności od próby, na której opierają się badania. Przykładowo: dane uzyskane przez Departament Sprawiedliwości USA wskazują, iż w 2008 roku aż 216 000 mężczyzn przebywających w amerykańskich zakładach karnych doświadczyło przemocy seksualnej ze strony współosadzonych!

man 3

Wszyscy badacze analizujący zjawisko stwierdzają zgodnie, iż uzyskane wyniki są prawdopodobnie znacznie zaniżone, ze względu na fakt, iż mężczyźni zdecydowanie rzadziej niż kobiety przyznają się do tego, iż doświadczyli gwałtu. Przyjmuje się, iż zgłaszany jest co 10 gwałt, którego ofiarą padł mężczyzna, a powodem unikania przez mężczyzn ujawnienia informacji o doświadczeniu przemocy seksualnej są przede wszystkim wstyd, poczucie upokorzenia oraz bardzo silne obawy przed stygmatyzacją i negatywnymi reakcjami otoczenia (np. McMullen, 1990).

man 1

Ze względu na fakt, iż przemoc seksualna wobec mężczyzn pozostaje tematem tabu, doświadczający jej są grupą, której specyficzne potrzeby rzadko są prawidłowo identyfikowane a jeszcze rzadziej spotykają się z adekwatną odpowiedzią. Susan Estrich w książce Real Rape (1987, s. 84) napisała: „Ogólne unikanie poruszania tematu gwałtów popełnianych na mężczyznach, może tylko skutkować silniejszą stygmatyzacją i nasileniem agresywnych zachowań wobec ofiar. Pod wieloma względami sytuacja mężczyzn-ofiar gwałtu dziś przypomina problemy, z którymi zgwałcone kobiety borykały się w latach sześćdziesiątych.”. Chociaż od wydania tej publikacji minęło ponad 30 lat, wydaje się, iż sytuacja nie uległa, niestety, istotnym zmianom…