Skutki doświadczonej przemocy

manvictim2.jpeg

Wykorzystanie seksualne, jako doświadczenie często traumatyczne dla mężczyzny, może wpływać na wiele sfer jego funkcjonowania. Bezpośrednie konsekwencje doświadczonej przemocy seksualnej mają postać nie tylko obrażeń somatycznych, ale odciskają również piętno na funkcjonowaniu emocjonalnym, a w konsekwencji są widoczne w formie przejawianych zachowań. Część objawów może utrzymywać się lub pojawić nawet po dwóch latach od doświadczenia wykorzystania – te konsekwencje można zaliczyć do długotrwałych skutków doświadczonej przemocy seksualnej. Chociaż w wielu przypadkach nasilenie objawów maleje wraz z upływem czasu, zdarza się, iż utrzymuje się przez wiele lat, a czasami można zaobserwować wręcz pogorszenie funkcjonowania psychospołecznego poszkodowanych przemocą mężczyzn.

manvictim4.jpg

Jako najczęstsze skutki przemocy seksualnej wymienia się nasilenie lęku, koszmary senne, nadmierne pobudzenie i reakcje przestrachu, problemy z zasypianiem i utrzymaniem snu, flashbacki i natrętne myśli dotyczące zdarzenia, silne reakcje fizjologiczne na samą myśl o zdarzeniu, zaburzenia koncentracji, problemy z pamięcią, izolowanie się od otoczenia i utratę zainteresowań, unikanie myśli, miejsc i osób związanych z traumą, impulsywność, drażliwość, zachowania agresywne i autoagresywne, objawy depresji, myśli samobójcze, próby „samoleczenia” za pomocą środków psychoaktywnych i niepokój dotyczący własnej tożsamości seksualnej. Dlaczego niepokój? Ponieważ podczas samego zdarzenia pobudzenie narządów płciowych jest widoczne, często bywa wykorzystywane przez sprawcę w celu obarczenia ofiary winą za całe zajście – sprawcy sugerują, że wykorzystywani mężczyźni w gruncie rzeczy czerpią przyjemność z doświadczanej przemocy, więc są odpowiedzialni za to, co ich spotkało.

mężczyzna skutki.jpg

Z powodu doświadczenia wykorzystania seksualnego poszkodowani mogą odczuwać złość nie tylko wobec sprawcy, ale i wobec siebie, ponieważ uważają, że nie byli na tyle „męscy”, silni fizycznie, aby się obronić – częstym objawem jest spadek samooceny i szacunku do samego siebie lub całkowite zaprzeczanie, że zdarzenie miało miejsce. Akceptacja własnej sytuacji może być szczególnie trudna i bolesna z uwagi na to, iż siła i umiejętność radzenia sobie z problemami (między innymi fizyczna obrona własnego ciała) są wpajane chłopcom w procesie socjalizacji jako integralne elementy „męskości”.