Mężczyzna jako osoba doświadczająca przemocy domowej

Verbal Abuse

MĘŻCZYZNA JAKO OSOBA DOŚWIADCZAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ

Niniejsze szkolenie pozwala na nabycie elementarnej wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej w kontekście zjawiska przemocy domowej wobec dorosłych mężczyzn, uzyskanie praktycznych umiejętności oceny stanu osoby poszkodowanej oraz komunikowania się z osobami znajdującymi się w kryzysie emocjonalnym.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z rodzinami: policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych, lekarzy, nauczycieli, psychologów, ratowników medycznych, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia, prokuratorów, sędziów. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Skąd się bierze przemoc domowa?
2. Zjawisko przemocy domowej wobec mężczyzn – społeczna skala problemu
3. Mężczyźni doświadczający przemocy domowej – czynniki zwiększające ryzyko wiktymizacji
4. Kobieta jako sprawca przemocy
5. Formy przemocy domowej doświadczanej przez mężczyzn
6. Skutki przemocy domowej
7. Zaburzenia potraumatyczne
8. Mity związane ze zjawiskiem przemocy wobec mężczyzn
9. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze skutkami przemocy
10. Zasady komunikacji z mężczyzną pokrzywdzonym przemocą domową
11. Zasady udzielania pierwszej pomocy psychologicznej. Najważniejsze zadania osoby udzielającej pomocy
12. Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy domowej
13. Psychologiczne BHP osoby udzielającej pomocy

Termin szkolenia: zostanie ustalony w najbliższym czasie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie naszej działalności.