PTSD – co to jest?

ptsd 1.jpg

Poważny wypadek, napaść fizyczna, rozbój, zgwałcenie, udział w działaniach zbrojnych, atak o charakterze terrorystycznym to tylko przykłady zdarzeń związanych z doświadczeniem zagrożenia życia lub integralności fizycznej bądź psychicznej na skutek doznanej przemocy. Ten specyficzny rodzaj stresorów, jakim są zdarzenia traumatyczne, jest definiowany według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdowotnych ICD-10 jako „stresujące wydarzenia lub sytuacje (oddziałujące krótko- lub długotrwale) o cechach wyjątkowo zagrażających lub katastroficznych, które mogłoby spowodować przenikliwe odczuwanie cierpienia u niemal każdego”.

Doświadczenie zdarzenia traumatycznego wpływa na wiele obszarów funkcjonowania: odczuwalne zmiany w sferze emocji i funkcjonowaniu poznawczym zwykle przekładają się na widoczne dla otoczenia zmiany w zachowaniu. Zdarza się, że skutki zdarzenia utrzymują się przez dłuższy czas i nie słabną, chociaż wydaje nam się, że czas powinien leczyć rany…

ptsd 3.jpg

Zmiany związane z doświadczeniem zagrożenia manifestują się najczęściej:

 • gwałtownymi wahaniami nastroju,
 • nadmierną czujnością i impulsywnością,
 • występowaniem „reakcji startowych” – przestrachem w reakcji na nagłe bodźce, pobudzeniem, którego skutkiem jest utrudnione zasypianie i utrzymanie snu, a także problemy z kontrolą złości i zachowania agresywne,
 • występowaniem flashbacków i nawrotów natrętnych wspomnień, od których trudno się uwolnić,
 • nasilonym lękiem w sytuacjach kojarzących się z traumatycznym doświadczeniem,
 • silnymi reakcjami fizjologicznymi na samą myśl o zdarzeniu,
 • koszmarami sennymi,
 • izolowaniem się od otoczenia i utratą wcześniej posiadanych zainteresowań,
 • poczuciem wyobcowania i niezrozumienia,
 • unikaniem myśli, osób i miejsc związanych (niekoniecznie bezpośrednio) z traumą,
 • unikaniem myślenia i mówienia o przyszłości,
 • problemami z pamięcią i koncentracją,
 • zmniejszonym lub zwiększonym apetytem…

Odczuwane zmiany mogą prowadzić do podejmowania prób „samoleczenia” za pomocą środków psychoaktywnych, a nawet do prób samobójczych.