Projekty badawcze i publikacje

ARREP1.jpg

W 2009 r. rozpoczęliśmy wewnętrzny projekt badawczy dotyczący problematyki przemocy seksualnej wobec dorosłych mężczyzn. Prowadzone badania mają charakter podłużny; dotyczą charakterystyki zjawiska, jego skutków krótko i długoterminowych oraz skuteczności stosowania metody przedłużonej ekspozycji oraz EMDR w psychoterapii mężczyzn z objawami zaburzeń potraumatycznych. Od 2018 r. projekt realizujemy już jako Fundacja FORTIOR, finansując go z własnych środków.

Pierwszą fazę projektu zaplanowaliśmy na okres 2009-2018. W badaniu wzięło udział blisko 600 mężczyzn, którzy doświadczyli różnych form przemocy seksualnej. Część z nich zdecydowała się na skorzystanie z pomocy psychotraumatologa. Oprócz zebrania danych dotyczących bardzo szczegółowej charakterystyki samego zdarzenia (m.in. informacje o sprawcy / -ach, okolicznościach, formach przemocy), monitorowaliśmy funkcjonowanie uczestników badania w równych odstępach czasu, ze szczególnym uwzględnieniem objawów mogących świadczyć o powstaniu i utrzymywaniu się zaburzeń potraumatycznych. Zebraliśmy już potrzebne dane, jednak ogrom uzyskanych informacji wymaga znacznej ilości czasu na ich dokładną analizę. Na wyniki trzeba więc jeszcze troszkę poczekać – możemy już jednak zdradzić, że jak na razie nie udało nam się znaleźć potwierdzenia trafności przysłowia „czas leczy rany” w kontekście przemocy seksualnej doświadczanej przez mężczyzn.

Druga część projektu obejmuje funkcjonowanie pacjentów w okresie 2018-2023. Łączny czas trwania badań podłużnych wyniesie więc 15 lat – możliwość pomiaru nasilenia objawów u pacjentów przez tak długi czas pozwoli nam na uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań badawczych, zwłaszcza tych dotyczących skuteczności konkretnych oddziaływań terapeutycznych.


PUBLIKACJE, Z KTÓRYMI JUŻ MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ:

Jastrzębska A. (2019). Przemoc seksualna wobec dorosłych mężczyzn. Niebieska Linia, 6/125/2019.