Jak pomagamy

mężczyzna skutki 5.jpg

Pracujemy z mężczyznami, którzy doświadczyli przemocy seksualnej już od blisko 8 lat.

Wspieramy poszkodowanych organizując pomoc:

psychologiczną (interwencja kryzysowa w stanach nagłych, terapia zaburzeń potraumatycznych to główne zadanie „Matki”),

medyczną (konsultacje z lekarzem, wsparcie ratownika medycznego – to z kolei część pracy, za którą odpowiedzialny jest Bartek),

– w razie potrzeby również socjalną i prawną.

Czasami sytuacja osoby poszkodowanej wymaga od nas ogromnego nakładu pracy i wysiłku, a czasem osoba, która się z nami kontaktuje, potrzebuje tylko chwili rozmowy i samej obecności kogoś, kto nie ocenia. Nikogo nie pozostawiamy bez pomocy adekwatnej do potrzeb.